מועדון התעופה ראשון לציון

תנועת נוער טכנולוגית

טיימר אלקטרוני לצינוח דאונים

טיימר לטובת צינוח של הדאונים החופשיים לאחר שטסו את הזמן שלהם באוויר.

GPS Tracker לטיסן חופשי

פיתוח של מערכת מעקב אחר מסלול הדאון באמצעות GPS

טיימר מדבר מהשעון חכם

טיימר העובד בשילוב מתגים על שלט המטיס במחלקת דאוני דיסקוס F3K