GPS Tracker לטיסן חופשי

בדאונים חופשיים מרגע שחרור הדאון הוא דואה עד לנחיתתו לאחר מספר דקות, אומר שהדאון יכול לצבור מרחק של מאות מטרים עד לנחיתתו, כיום אנו משתמשים במשדר RF ( כמו במכשיר קשר ) פשוט לאיתור הטיסן.

לאור זאת שרכיבים אלקטרונים נהיים קטנים, זולים ונגישים יותר לפיתוח, החלטתי לנסות לפתח מוצר משלי.
בהתחלה פיתחתי טיימר אלקטרוני לד-2 (ויש כיום אבטיפוס לא גמור), ובהמשך החלטתי לשנות כיוון ולנסות לייצר GPS Tracker שיעזור לנו למצוא את הטיסן יותר בקלות.
ה-GPS נותן גם מיקום גובה, וכך אפשר להעריך קצב שקיעה, אך זה פחות מדויק מאשר אלטימטר ( מד גובה )

השתמשתי בסביבת פיתוח Arduino ( מעבד שניתן לכתוב לו פקודות ), שדי מוכרת כיום, לפיתוח המוצר.

המוצר מורכב מ-3 מערכות:

ה-GPS Tracker שנמצא על הטיסן. מכיל כמובן מודול GPS ורכיב RF לשידור הנתונים לקרקע.
תחנת הקרקע – שקולטת ומשדרת נתונים אל הטיסן. מכילה מודול RF לתקשורת עם הטיסן, ומודול Bluetooth לתקשורת עם מכשיר אנדרואיד.
מכשיר אנדרואיד הכולל אפליקציה יעודית, להצגת מיקום הטיסן על גבי מפה.

ניתן גם לשדר בעזרת תחנת הקרקע פקודת RCDT ( פקודה שגורמת לדאון לנחות באופן יזום ע"י המטיס ) לטיימר, וגם איזו פקודה שנרצה בעצם עבור רכיב ה-GPS.
הפיתוח (שעדיין לא הסתיים), כלל הרבה למידה ומחקר, בייחוד בתחום ה-RF ( תדרי הרדיו )כדי לנסות להגדיל את טווח השידור ככל הניתן.
על הקרקע בקו ראיה הגעתי לטווח של כ-1 ק"מ, ובשאיפה באוויר אגיע ליותר (עוד לא נבדק).
במהלך הניסיונות התגלו באגים בתוכנה שגרמו למערכת להיתקע, כולל תקלה במודול ה-GPS הפשוט אשר הובילה לתקיעה – יוחלף במודול משודרג.
כיום המערכת יציבה ופועל תקין

נושאים לפיתוח:
1. ייצור מעגל אלקטרוני מוקטן
2. שיפורים בתוכנה.

הניסיון הראשון לביצוע תקשורת בין שני מודולי ה-RF – קישור לסרטון

program2
program1

בדיקת טווח ראשונה בגובה הקרקע בפארק הירקון – 300 מטר
Gps1

 

 

 

 

 

 

 

תוצאות ניסוי שעשיתי למציאת אורך האנטנה האופטימלי
Antenna

בדיקת טווח על הקרקע לאחר החלפת אנטנה – 600 מטר

gps2

תחנת הקרקע בצד שמאל על השולחן.
ה-GPS Tracker נמצא במרכז הגוף בין הוו לבין הסרוו. מודול ה-GPS
(הפשוט שיוחלף באחר קטן וקל יותר) מודבק מעל המגדל, ואנטנת ה-RF בצבע לבן יוצא מעל הוו.

gps3

ניסיון מוצלח ראשון של שידור מיקום מטיסן ד-2 בטיסת בוקר

gps4

תחנת הקרקע המשודרגת לאחר החלפת האנטנה וסגירת הרכיבים בקופסת פלסטיק.
הכפתור משמש לשידור פקודת RCDT ( מתן פקודה לדאון לנחות )

gps5

טיסה רשמית מתחרות פסח האחרונה בסיבוב שני
gps6
ליאב הרשקוביץ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.